Workshop i fysisk teater och devising

Workshop i fysisk teater och devising

 

Med utgångspunkt i varje deltagares unika intresse, fantasi, empati och nyfikenhet ser vi vad som händer när vi tillsammans i grupp undersöker några av de verktyg och parametrar som finns i teaterns värld. Med hjälp av våra kroppar i rörelse testar vi relationerna till rummet, tiden och varandra. Vi använder oss av Anne Bogarts tankar om devising och övningar från fysisk teater för att på ett lekfullt sätt upptäcka hur vi kan skapa tillsammans på golvet.

Vi som håller workshopen heter Simon och Marie och är intresserade av teater och rörelse. Vi har tidigare gjort lite olika saker, bland annat dans, improvisationsmusik och teater.

Workshopen är till för alla som är sugna oavsett tidigare erfarenhet, men kanske mest intressant för dig som har någon referens inom teater, till exempel en utbildning, kurs, workshop eller föreställning.

9:e april, kl 10-14

Kulturföreningen Tåget

Anmälan görs i Tågets Café, info@taget.se eller 033222390

Frågor: info@taget.se, simon.samuelsson93@gmail.com eller marie_hassler@hotmail.com

Gratis!