Intresseanmälan Sommardans

Vill du föranmäla dig för att säkra en köplats tills kostnaden är fastlagd?
Du kan endast anmäla dig om du är mellan 14 och 25 år under 2019.Alltså ska du vara född från och med 1994 till och med 2005.
Vi förbehåller oss rätten att flytta en elev upp eller ner i nivå på plats när skolan skolan startar för skadeförebyggande skäl

            
*
*
*
*
*
*
*