Styrelse 2017

Ordförande 
Oskar Arnell
   
Kassör
Charlie Kolander
   
Ordinarie ledarmot
Fredrik Andersson
Jonas Brinck
Christoffer Lyngssa Larsson
Martin Andersson
Jörgen Peters
 
Suppleanter
Mikael Forsström
Jenny Skoog
Christoffer Johansson
 
Revisorer: Tomas Svensson, Negar Shekastehband
Revisorssuppleanter: Billy Larsson, Kristian Väliluoto
Valberedning: Malin Samuelsson, Tim Eriksson