Styrelse 2017

Ordförande 
Oskar Arnell
   
Kassör
Charlie Kolander
   
Ordinarie ledarmot
Fredrik Andersson
Alexander Hetekivi
Jonas Brinck
Christoffer Lyngssa Larsson
Martin Andersson

Suppleanter
Jörgen Peters
Mikael Forsström
Jenny Skoog
 
Revisorer: Tomas Svensson, Negar Shekastehband
Revisorssuppleanter: Billy Larsson, Kristian Väliluoto
Valberedning: Malin Samuelsson, Tim Eriksson