Styrelse 2018

Ordförande 
Malin Samuelsson
   
Kassör
Charlie Kolander
   
Ordinarie ledarmot
Fredrik Andersson
Mikael Forssröm
Alexander Hetekivi
Gabriella Eriksson
Jörgen Peters
 
Suppleanter
Nicklas Axelsson
Jenny Skoog
Victor Hylak
 
Revisorer: Tomas Svensson, Negar Shekastehband
Revisorssuppleanter: Billy Larsson, Kristian Väliluoto
Valberedning: Oskar Arnell, Joel Sjöberg, Wilma Väliluoto