Info om Tåget

Kulturföreningen TÅGET är en ideell förening som jobbar med kulturen som medel för att ge en aktiv och meningsfull fritid. Vår målgrupp är ungdomar från 15 – 25 år.

Historik

Kontakt

Bli medlem