Historik Tåget

Kulturföreningen TÅGET startades 1984 som ett projekt för att utveckla fritidsgårdarna och deras gårdsråd. Borås kommun sökte projektpengar från allmänna arvsfonden som är en fond som delar ut pengar till barn och ungdomsverksamhet.

I starten så flyttade fritidsgården Solbacken (som nu är rockborgen) ner till våra gamla lokaler på Österlånggatan 69. Man anställde projektledare och personal som skulle arbeta med ungdomarna. Den nya gården skulle framför allt vara öppen på fredag och lördagar som ett alternativ till gågatan.En styrelse tillsattes med representanter från fritidsnämnden (politiker) personal och medlemmar på TÅGET. Majoriteten och ordförande var medlemmar men inflytandet av politikerna och tjänstemännen som var vana med mötesdeltagare ledde till oundvikliga konflikter.

Många av medlemmarna kände inte att politikerna lyssnade på dem utan att de blev överkörda. Att det i kommunal lagen står att varje kommunal verksamhet måste ha en ansvarig tjänsteman gjorde att ”föreståndaren” på fritidsgården fick någon slags veto rätt.

Verksamheter som de första åren startades upp var teater, musik, dans, foto, bild, tidning och data. Som kuriosa så har Marie Fredriksson spelat på Centralens fritidsgård som vi då kallades. Det kom ca: 15 betalande.

Januari 1990 kom fritidsnämnden med ett ultimatum till den dåvarande styrelsen att driva TÅGET i en föreningsgård eller så göra om verksamheten till en ”kommunal fritidsgård”. Styrelsen föreslog årsmötet att driva TÅGET som en föreningsgård och det beslutades så och föreningen tog över fr.o.m. den 1 Juli 1990. Sedan dess är föreningens styrelse ansvarig för verksamhet och personal.

I början av augusti anställdes personal och verksamheten kunde startas upp igen och nu på helt egna ben.De första åren arbetades det som en organisation där personalen skulle driva grupp verksamheten. Verksamheten växte så att vi inte kunde tillmötesgå efterfrågan utan att vi började utbilda medlemmar som sedan kunde driva gruppverksamhet i de olika kulturuttrycken.

Under åren så har gruppverksamheten varit basen för verksamheten.Våren –98 kom Borås kommun till föreningen och sa att Cad-point ville köpa vår fastighet och om dom inte fick det så tänkte dom att flytta sin verksamhet till Göteborg. Vi hade 1 månad på oss att hitta ersättningslokaler. Vi hittade den fastighet som vi idag hyr av Welands fastigheter (gamla sjuhäradsbygdens tingsrätt) och som är på 1 600 kvm.