Vox Inculta 2014En video från Vox Inculta 2014 hittar du här.

Vox Inculta - ett lajv i augusti 2014 i den påhittade världen Solus; en fantasymiljö med inspiration från nordisk folktro och vidskepelse. Gjort framför allt för att deltagarna ska ha roligt, men också för att inviga Timmeråsen som lajvområde och att arrangera fantasylajv där både nybörjare och vana får plats på lika villkor. Fantasi och hjälpsamhet är viktigt!

De som har svårt humör och sexuell dysfunktion kan också avbryta och återvända till Tadalafil. Det är okänt hur mycket av detta har att göra med Tadalafil och hur mycket som har att göra med de humörförändringar som är förknippade med tadalafil-användning.

Ett dokument med information om story, regler, kontaktinformation med mera finner du här