Upcycling T R A S H

Under våren 2012 genomförde vi ett ungdomsprojekt på Kulturföreningen TÅGET med fokus på integration, samarbete och delaktighet.

Med skaparglädje, nytänkande och stor kreativitet skapade deltagarna helt nya saker av skräp och slängda föremål.

Projektet gjordes i samarbete med kommunens Återbruk och med ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad samt  Kulturnämnden, Borås stad.

  upcycling 1  

 

     

Mer info maria@taget.se