Arbetssätt

Teatervagnsledare: Jessica Riise

I varje vagn finns det en vagnsledare som ansvarar för vagnens ekonomi och att allt fungerar som det ska.

Teatervagnsmöten:

Vårt mål inom teatervagnen är att alla deltagare skall känna sig involverade i sina grupper och i vagnen. Det läggs även stor vikt i att deltagare vet vilken roll de har i vagnen och i föreningen. Varje termin försöker vi ha två vagnsmöten, på dessa möten tar vi upp inköp eller om något speciellt skall hända som vi behöver vagnsbeslut på. Det är viktigt att så många som möjligt kommer, för att kunna göra sina röster hörda!

Ansvarig Personal: Maria Havrell