Magic

The Gathering

Två dagar i veckan spelar vi Magic the Gathering på Tåget. Medlemskap i Tåget krävs för att vara med och spela.

Det är drop-in på någon av ovanstående tider för mer information, eller kontakta oss: MTGBoras@leksaken.se